Privacyverklaring Marlies Fatels Fotografie

Home Tarieven en informatie Privacyverklaring Marlies Fatels Fotografie

Marlies Fatels Fotografie vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@marliesfatels.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?
Marlies Fatels Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te Castricum, Juliana van Stolbergstraat 15. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57727392. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik verwerk met de vragenlijst die ik jou voorafgaand aan een fotoshoot in laat vullen. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 3 jaar.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.
Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s, video’s en naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.
Ik bewaar de door mij geselecteerde foto’s onbepert in mijn archief. Tenzij dit wegens technische omstandigheden onmogelijk is of als jij een verzoek doet tot verwijdering.

Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw naam, adresgevens, type fotoshoot en foto op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met mij aan te gaan. Ik zal deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en remarketing diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw foto en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en btw-nummer, e-mail, adres en telefoonnummer. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot 5 jaar en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond.

Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten of recensies over mijn diensten mogelijk te maken verwerk ik jullie naam en inhoud van het bericht . Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marliesfatels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten die jou een cadeau aan wil bieden of een van de familieleden bij een gezins- of familieshoot. Het komt echter ook voor dat ik wordt ingehuurd om fotoreportages van jullie te maken. In dat geval verstrekt mijn opdrachtgever jullie contactgegevens.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Marlies Fatels Fotografie om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@marliesfatels.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Marlies Fatels Fotografie zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@marliesfatels.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.